Semtli Asli

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Aykaç

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Gülşah Aykaç lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden (2009), yüksek lisans derecesini aynı üniversiteye bağlı Mimari Tasarım Programından (2013) aldı. Doktora çalışmasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Programında Prof. Dr. Güven Arif Sargın danışmanlığında tamamladı (2020). 2018 yılında Fulbright Araştırma Bursu kazanarak, bir yıl North Carolina State University (NCSU) bünyesinde araştırmalarını yürüttü. Doktora tezi saha çalışması Koç Üniversitesi, Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Merkezi (VEKAM) Araştırma Ödülleri tarafından kısmi olarak desteklendi. 2020 yılında tamamladığı tez araştırması, ODTÜ Tez Ödülleri kapsamında Topluma ve Eğitime Katkı dalında Yılın En İyi Tezi ödülünü kazandı. Aykaç’ın Journal of Urban Affairs ve Urban Studies dergilerinde kent çalışmaları alanında çeşitli yayınları bulunmaktadır. Halen mimarlık ve kentsel çalışmalar arakesitinde Türkiye bağlamında kentleşme anlatıları, mikro kentsel tarihler, mimarlık eğitiminde feminist kuram ve pedagojiler ve de genç mimarların çağdaş emek süreçleri üzerinde çalışmaktadır.

Icon For Angle-double-up