Semtli Asli

Doç. Dr. Funda Uz

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

1996’da İTÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu.

Yüksek lisansını 1999’da İTÜ’de “Mimarlıkta Zamansızlık” başlıklı tezle tamamladı.

2004-2005 yılları arasında kazandığı çeşitli başarı burslarıyla Cambridge University, Department of Architecture’da davetli araştırmacı olarak bulundu.

2007 yılında İTÜ’de tamamladığı “Seksenler İstanbul’u Kentsel Söylemini Popüler Yazılı Medya Üzerinden Okumak” başlıklı doktora tezi, söylem, temsil ve kent ilişkisine odaklanmaktadır. Araştırmacı olarak yer aldığı Avrupa Birliği Erasmus + Programı kapsamında desteklenen “Re-use of modernist Buildings- Design Tools for Sustainable Transformations” başlıklı araştırma projesi Eylül 2019’da tamamlanmıştır.

İstanbul Bienali ve Tasarım Bienali’nde çeşitli yıllarda tasarımcı olarak katılmış, ulusal ve uluslararası pek çok sergi ve atölye çalışması düzenlemiştir.

Akademik ilgi alanları; Türkiye modernitesi, tasarım ve malzeme kuramı, popüler kültür, bellek ve söylemde disiplinlerarası yaklaşımlar, ve mimarlık eğitimidir.

1997’den itibaren yazıları ulusal-uluslararası dergilerde ve kitaplarda yayınlanmaktadır.

Araştırma faaliyetlerinin yanı sıra, lisans(1996), yüksek lisans(1999), doktora(2008) derecelerini aldığı ve 1998 yılında araştırma görevlisi ünvanıyla başladığı İTÜ Mimarlık Bölümü’nde 2009 yılından itibaren öğretim üyesi olarak görev yapmakta, “Mimari Tasarım Stüdyosu”, “Mimari Tasarım ve Eleştiri”, “Mimari Anlatılar” ve “Mimari Tasarımda Malzeme: Kuram, Eleştiri, Kültür” isimli lisans ve lisansüstü programlara yönelik olarak tasarım ve teori dersleri vermektedir.

2004-2005 akademik yılında University of Cambridge, Mimarlık bölümünde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. “Seksenler İstanbul’u Kentsel Söylemini Popüler Yazılı Medya Üzerinden Okumak” başlıklı doktora tezi, söylem, temsil ve kent ilişkisine odaklanmaktadır.

Mimari proje stüdyosu yürütmekte ve tasarım, eleştiri, kuram dersleri vermektedir. Akademik ilgi alanı olan; Türkiye modernitesi, tasarım ve malzeme kuramı, popüler kültür, bellek ve söylemde disiplinlerarası yaklaşımlar, ve mimarlık eğitimi üzerine sunduğu bildirileri ve yazıları çeşitli kitap ve dergilerde yayınlanmıştır.

Icon For Angle-double-up