Semtli Yedek

Dr. Öğr. Gör. Gürbey Hiz

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

Gürbey Hiz, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 2008 yılında mezun oldu.

Lisans eğitimi boyunca Çuhadaroğlu Öğrenci Yarışması dahil birçok öğrenci yarışmasına katıldı ve ödüller kazandı. Aynı üniversitenin Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programını 2013 yılında “Rastlantı Kavramının Kent Keşifleri Özelinde İncelenmesi” adlı tez çalışmasını tamamlayarak mezun oldu.

Yüksek lisans eğitimi sırasında değişim programı dahilinde 2010-2011 yıllarında HafenCity Universität Hamburg Üniversitesi’nde eğitim gördü.

2020 yılında İTÜ Mimari Tasarım doktora programından “Servet-i Fünûn’da Toplumsal Mekânın Anlatılar ile Üretimi: Tahayyüller, İnşalar ve Deneyimler Atlası (1891-1910)” başlıklı tez çalışması ile mezun oldu. Doktora tezi ile İTÜ tarafından verilen “En Başarılı Tez Ödülü”nü kazandı.

2021 yılında TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Bursunu kazanarak ABD, Seattle’daki University of Washington’da bir sene araştırmalarını gerçekleştirdi.

2017 yılından beri Kadir Has Üniversitesi Mimarlık bölümünde önce araştırma görevlisi olarak, halen de öğretim üyesi pozisyonu ile görev almaktadır. KHAS ve SALT Araştırma’nın yürütücülüğünde gerçekleşen “Reşad Ekrem Koçu ve Tamamlanmamış İstanbul Ansiklopedisi” projesinde araştırmacı olarak çalışmaktadır.

Akademik çalışmalarını mimari temsil, toplumsal tarih ve görsel-yazılı kültür ekseninde sürdürmektedir.

Icon For Angle-double-up