Semtli Yedek

Dr. Sevgi Türkkan

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Sevgi Türkkan, mimar, doktor, akademisyen, 2004 yılından beri mezun olduğu İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde öğretim elemanı, araştırmacı ve stüdyo yürütücüsü olarak çalışmaya devam etmektedir.

2006 yılında Erasmus Değişim Programı ile T.U.Delft Architectural Design Master Programı’nda eğitim görmüş, 2007 yılında “Yoğunlaşan Kent Yaşamında Kapasite Arayışları ve İstanbul’a Bakış" başlıklı yüksek lisans tezini İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamlamıştır. Aynı enstitüde 2017 yılında ”Making and Breaking Authorship, Potentials in Architectural Design Studio” başlıklı doktora tezini tamamlamıştır.

Doktorası sırasında 2009-2010 yılı Fulbright Doktora Araştırma Bursulusu olarak Columbia Üniversitesi GSAPP New York’ta Misafir Araştırmacı olarak bulunmuştur. Akademik ilgi alanları olan mimari tasarım kuramları, mimarlık eğitimi ve tarihi, mimar müellifin inşaası, ve mimarlıkta kullanım konuları üzerine çok sayıda uluslararası ve ulusal bildiri, kitap bölümü gibi yayınların yanısıra çeşitli sergi, bienal ve araştırma projeleri bulunmaktadır.

2018-2019 yılında Fransız Hükümeti Doktora-sonrası Araştırma Burslusu olarak Paris’teki IPRAUS UMR AUSser 3329 Araştırma Laboratuarı’nda araştırmacı olarak çalışmıştır. Eğitim, mimarlık kültürü ve mimari tasarım arakesitindeki çalışmaları ile çeşitli ulusal ve uluslararası konferanslara konuşmacı, atölye yürütücüsü ve misafir öğretim üyesi olarak davet edilmiştir.

Columbia GSAPP, Cambridge, ENSA Belleville, ENSA Val de Seine gibi üniversitelerde jüri üyesi olarak bulunmuş, aynı zamanda EAAE (Avrupa Mimarlık Eğitimcileri Derneği) Education Academy’nin bilimsel ve organizasyon komitesinde yer almıştır.

Icon For Angle-double-up