OYUN İÇİN[DE] Asli

Doç. Dr. Ayşem Berrin Çakmaklı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden 1997 yılında lisans, 2000 yılında Yapı Bilimi Programı’ndan yüksel lisans ve 2007 yılında doktora derecelerini aldı. Doktora tezinin başlığı “Otel Yenileme Projelerinde Yapı Malzemelerinin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi: Ankara'da Bir Vaka Çalışması” dır.

Fulbright burslusu olarak doktora sonrası araştırmalarını University of Texas at San Antonio’da yürüten Berrin Çakmaklı’nın başlıca ilgi alanları ekolojik ve sürdürülebilir mimari ve yapı malzemeleri, enerji verimliliği ve binaların yaşam döngüsü değerlendirmesi, kentsel ısı adası sorunları, bunların iklim değişikliği üzerindeki etkileri ve öngörülen azaltım stratejileri üzerine odaklanmaktadır.

Fiziksel çevre kontrolü dersleri, bina detay modellemesi sudyosu ve temel tasarım stüdyosu dersleri vermektedir. Belirtilen deneyimleri ile baş araştırmacı olarak katkıda bulunduğu “Sürdürülebilir Şehirde Yenilikçi Enerji Adaları Olarak Akıllı Biyoiklimsel Düşük Karbonlu Kentsel Alanlar” isimli TÜBİTAK – ERANET projesi ve yürütücü olarak görev yaptığı pekçok BAP projesi bulunmaktadır. Çalışmaları Archnet-IJAR, METU JFA, Journal of Green Building, Open House International, İdealkent ve Ege Mimarlık gibi pekçok ulusal ve uluslararası dergide yayımlanmıştır.

ARCC-EAAE, ISBS ve CIB gibi pek çok önemli kuruluşun düzenlediği uluslararası konferanslarda bildiriler sunan, lisansüstü tezler yürüten ve jüri üyelikleri yapan Berrin Çakmaklı Şubat 2024 tarihinden bu yana ODTÜ Mimarlık Bölümü bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir.

Icon For Angle-double-up