OYUN İÇİN[DE] Asli

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Tüntaş

TED ÜNİVERSİTESİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden lisans (2009), yüksek lisans (2012) ve doktora (2018) derecelerini almıştır. 2009-2018 yılları arasında, yüksek lisans ve doktora çalışmaları süresince ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmış, 2015-2016 eğitim yılında Fulbright bursu ile Columbia Üniversitesi’nde doktora tez araştırmasını yapmıştır.

2019’den itibaren TED Üniversitesi'nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik çalışmaları mimari tasarım kuram ve yöntemleri, hesaplamalı mimarlık ve mimari fotoğraf alanlarına odaklanmaktadır.

Icon For Angle-double-up