OYUN İÇİN[DE] Asli

Doç. Dr. Esin Kömez Dağlıoğlu

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Bölümü’nde Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır. Lisans derecesini 2006, yüksek lisans derecesini ise 2009 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden aldı. Doktorasını, Hollanda Hükümeti’nin sağladığı Huygens bursu ile Delft Teknoloji Üniversitesi (TU Delft) Mimarlık Bölümü’nde “mimarlık eğitim, kuram ve uygulamasında bağlam kavramı” üzerine yazdığı tez ile 2017 yılında tamamladı.

Doktora araştırması sırasında TU Delft Mimarlık Bölümü’nde yüksek lisans stüdyo ve seminer dersleri yürüttü. 2018 yılından beri ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde birinci sınıf lisans stüdyosu ve mimari kavramlara giriş dersine ek olarak “çağdaş mimarlık kuramında kent” üzerine bir lisansüstü ders vermektedir. Çalışmaları Architectural Theory Review, Thresholds, OASE Mimarlık Dergisi, Archnet-IJAR, METU JFA, Grid, Mimarlık ve Ege Mimarlık gibi pek çok ulusal ve uluslararası dergide yayımlandı.

Site Matters ve Mimari Bağlamsalcılık kitaplarında makaleleri basıldı. EAAE, ARCC, ACSA, AHRA ve ISUF gibi pek çok önemli kuruluşun düzenlediği ulusal ve uluslararsı konferanslarda bildiriler sundu. 2022 yılında Footprint Delft Mimarlık Kuramı Dergisi’nde “açık mimarlık” üzerine bir özel sayının eş editörlüğünü üstlendi. Halen METU JFA ve Footprint dergilerinin yazı kurulunda görev yapmaktadır.

Icon For Angle-double-up