OYUN İÇİN[DE] Asli

Prof. Dr. İnci Basa

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İnci Basa, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden 1986 yılında lisans, 1990 yılında yüksek lisans ve 2000 yılında doktora derecelerini aldı. 2002-2004 yılları arasında İsviçre HTA–Bern’de doktora sonrası çalışmalarını gerçekleştirdi.

1996 yılında Bilkent Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı ve 2015 yılına kadar çalıştığı bu kurumda Mimarlık Bölümü’nün kurulmasına akademik katkı verdi.

2015 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı.

2019 yılında profesör ünvanını aldı. 2020-2023 yılları arasında ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde Mimarlık Lisansüstü Program Başkanı olan Basa, Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Doktora Yeterlik Komitesi Üyeliği yaptı.

İkinci sınıf mimari tasarım stüdyosunun yanı sıra “Introduction to Architectural Research” ve “Architecture and Discourse” isimli kuramsal lisansüstü dersleri vermektedir. Çok sayıda doktora ve yüksek lisans tez yürütücülüğü bulunmaktadır. MİMED (2016), Çuhadaroğlu (2018), METU Chair’s Award (2015 ve 2018), Bilkent Barış Eyikan (2018 ve 2020), Mimarlar Derneği 1927 (2020) ve ARCHIPRIX 2023 yarışmalarında jüri üyelikleri yapmıştır. Bilimsel yayınları “Design Studies”, “International Journal of Technology and Design Education”, “International Journal of Environmental Studies”, “International Journal of Art and Design Education”, “Open House International”, “The Educational Forum”, “Journal of Urban History” ve “Turkish Historical Review” gibi uluslararası hakemli dergilerde yer almıştır. Bu çalışmalarla TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülleri ve WoS Makale Ödülleri kazanmıştır.

Araştırma konuları arasında mimarlık kuramı, dil ve mimarlık ilişkisi, mimarlıkta söylem analizi, mimarlık eğitimi ve kamusal mekan bulunmaktadır.

Icon For Angle-double-up