OYUN İÇİN[DE] Asli

Dr. Mimar Kerem Yazgan

Yazgan Mimarlık

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 1993 yılında lisans derecesini aldı. 1996 yılına kadar Ankara’daki çeşitli mimarlık ofislerinde çalıştı ve mimari proje yarışmalarına katıldı. 1996’da bir ulusal mimari proje yarışmasında kazanılan birincilik derecesi ile ilk ofisini kurdu.

1997 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden yüksek lisans derecesini aldı. Yüksek lisans tezi ile “ODTÜ Parlar Vakfı En İyi Tez Ödülü”nü kazandı.

1993’ten bu yana katıldığı proje yarışmalarında çeşitli ödüller aldı. Yaptığı uygulamalar ve yarışmalar birçok ilde sergilendi ve çeşitli dergilerde yayınlandı. 1997 yılından 2007 yılına kadar ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak dördüncü sınıf stüdyo derslerine katıldı. 2022-2023 akademik döneminde 4. sınıf stüdyo yürütücülüğü de yapmıştır. ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden doktora derecesini aldığı 2003 yılında, eşi Dr. Mimar Begüm Yazgan ile “Yazgan Tasarım Mimarlık” adında ikinci ofisini kurdu.

“Mimarlıkta Dizaynografi” isimli doktora tezi, mimari tasarım süreçlerindeki esnek sistemler ve eylemler üzerine araştırmalarını kapsamaktadır. Tasarım yaklaşımı, teorik çalışmalar ve pratikteki uygulamaları birleştirmek ile proje sürecini esnek sistemler aracılığıyla kurgulamak üzerine kuruludur. Yurtiçi ve yurtdışında kazanılan 150’ye yakın ödülün yanısıra üniversite ve konferanslarda yaptığı sunumlarla mimarlığa dair araştırmalarını son yıllarda mimari-doğa entegrasyonu, mimarlığın çevre ile dinamik ilişkisi, akışkan proje süreçleri ve bilgi bazlı mimarlık odağında sürdürmektedir.

“Tasarım Eyleminin Tasarımı”, “Smart Project”, “Duvarlar Yerine İç bahçeler”, “Gölgelerin Etkisinden Gölgelerin Bilgisine”, “Derin Kesit” yaptığı sunumların başlıklarından bazılarıdır.

Icon For Angle-double-up