OYUN İÇİN[DE] Asli

Doç. Dr. Mustafa Haluk Zelef

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

1982-1986 yılları arasındaki Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümündeki lisans eğitiminin ardından yüksek lisans çalışmalarını Londra’daki Architectural Association Graduate School’daki Tarih ve Kuram programında, Doktora çalışmalarını ise ODTU Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi programında tamamlamıştır.

Aynı okulda lisans eğitimindeki temel tasarım, mimari tasarım ve grafik iletişim dersleri yanında lisansüstü programındaki stüdyo ve kuram derslerinde yer almış, pek çok tez çalışmasında danışmanlık ve jüri üyeliği yapmıştır. Eğitimin okul dışındaki boyutlarına da katkı vermiş, uzun yıllar boyunca değişik düzeylerdeki yaz stajlarının düzenlenmesiyle ilgilenmiştir. Eğitim alanındaki çabaları ile 2021 yılında Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı tarafından ODTÜ yılın eğitimcisi ödülüne değer görülmüştür.

Ulusal ve uluslararası atölyeler, paneller, jüriler ve sempozyumlarda bulunmuş, çalışmaları Türkiye’deki bilimsel, mesleki ve popular mimarlık dergilerinde ve kitap derlemelerinde yayınlanmıştır. Diplomasi ve Mimarlık-Sanat başlıklı ikili kitabı ise 2018 yılında basılmıştır. Bunların yanında araştırmaları Journal of Urban History (JUH), New Perspectives on Turkey (NPT), Planning Perspectives (PP), Architecture, Civil Engineering, Environment (ACEE), DoCoMoMo Journal, vb. uluslararası akademik yayınlarda yer almıştır.

İlgi alanları arasında Cumhuriyet dönemi mimarlığı ve özellikle İstanbul kent tarihi, ulusal ve uluslararası sergiler, Mimari kimlik ve temsil sorunsalları, teknoloji söylemi ve endüstriyel miras sayılabilir. Sergi, sempozyum, çalıştay, yayın hakemlikleri gibi akademik etkinlikler yanında 2008 ve 2018 yıllarındaki Çuhadaroğlu öğrenci yarışmasını da içeren öğrenci ve profesyonel düzeydeki yarışma ve değerlendirme jürilerinde bulunmuş, ayrıca yapı tasarımı alanında da ürünler vermiştir.

Icon For Angle-double-up