OYUN İÇİN[DE] Raportör

Y. Mimar, Arş. Gör. Selin Tosun

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Bölümü’nden lisans derecesini 2016 yılında aldı. Aynı yıl Londra’da Architectural Association (AA) Mimarlık Okulu’nun Housing & Urbanism programında yüksek lisans çalışmalarına başladı.

“Hackney Learning Quarter: The School and Urban Collaboration” başlıklı tezi ile 2018 yılında M.Arch derecesi aldı. 2018 - 2021 yılları arasında Yazgan Tasarım Mimarlık’ta mimar olarak çalıştı ve birçok ulusal ve uluslararası projede yer aldı.

2019 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde doktora çalışmalarına başladı. 2021 yılından bu yana ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Lisans ve lisansüstü eğitimi süresince ulusal ve uluslararası yarışmalara, çalıştaylara ve konferanslara katılmıştır.

Icon For Angle-double-up