Sık Sorulan Sorular

Yarışmanın son soru sorma tarihi ve yarışma takvimini öğrenmek için lütfen şartname dosyasını indiriniz.

Bireysel katılımlarda bizzat katılımcının, ekip katılımlarında ise tüm ekip üyelerinin yarışmanın ilan edildiği 11 Mayıs 2023 tarihinde öğrenci olduğunu ilgili üniversitenin Öğrenci İşleri’nden ya da E-Devlet sisteminden alacağı öğrenci belgesi ile belgelemesi gereklidir. Bu sebeple yarışmanın ilan edildiği 11 Mayıs 2023 tarihinden önce mezun olanlar yarışmaya katılamaz ancak bu tarihten sonra 2023 yılı içerisinde mezun olmuş/olacak öğrenciler yarışmaya katılabilirler.

Bkz. Cevap.1

Yarışmada semt ölçeği ve kimliğinin korunması ve zedelenmemesine yönelik tasarım yaklaşımları beklenmektedir. Bu bağlamda, söz konusu istisnai tasarım durumunda herhangi bir hacim sınırı aşımı ortaya çıkması, ancak belirtilen hacmin sınırları içinde kalan “semtli”nin semtin uygun mahallerinde çoğaltılması öneriliyor ise tolere edilebilir. Hacim sınırı, tekil çözüme (mikro sistem) ilişkin bir üst limit olarak verilmiştir. Çözümün tekrar etmesi yarışmacıya bırakılmakla birlikte, hacim sınırının aşılması olarak değerlendirilmemelidir. Tasarım kararı olarak, şartnamede belirtilen mevcut sosyal alanların yanı sıra, kapalı alanlar/ kamusal yapılar için de öneri sunulabilir.

11 Mayıs 2023 tarihinde duyurulan yarışma şartnamesine https://www.ogrenciprojeyarismasi.com/ adresindeki şartname sekmesinden ulaşılabilir. Son katılım tarihi 14 Eylül 2023’tür.

Bkz. Cevap.1

Bireysel katılımlarda bizzat katılımcının, grup katılımlarında ekibin tüm üyelerinde mimarlık bölümü lisans öğrencisi olması şartı aranmaktadır. Diğer disiplinlerden öğrenciler ile "danışman" olarak işbirliği yapılabilir. Grup katılımlarında kişi sayısı sınırlaması yoktur.

Katılım formunun doldurulması için son tarih uzatılmış olup Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması 2023 instagram hesabından (@ogrenciprojeyarismasi) duyurulmuştur

Web sitemiz, iletişim bölümünden temasa geçebilirsiniz.

https://www.ogrenciprojeyarismasi.com/ web sitemizden yarışma şartnamesini incelemenizi, yarışma takviminde belirtilen tarihleri dikkate almanızı rica ederiz. Yarışmaya son katılım tarihinde tüm belgelerinizi ve projenizi teslim adresine ve web sitesi üzerinden üyelik bilgilerinizle gireceğiniz ilgili alanlara yüklemenizi rica ederiz.

Fabrika Gezisine katılım zorunlu değildir. Tercihe bağlı katılım yapılabilir.

Türkçe olmalıdır.

Öğrenci değişim programı ile (Erasmus, Farabi vb.) geçici olarak gelmiş olan öğrenciler yarışmamıza maalesef katılamamaktadır. Yarışma şartnamesinde yer aldığı üzere, yarışmaya Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki okullar/üniversitelerde mimarlık bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencileri bireysel yada grup olarak katılabilir.

Fabrika Gezi başvuru Formu 1 Haziran 2023 tarihine kadar yüklenmelidir. Yarışma ile ilgili tüm bireysel ve ekip katılım formları, belgeler, dökümanlar yarışmanın son katılım tarihine kadar web sitesine yüklenmeli, projeler teslim adresine gönderilmelidir.

Evet. İlave bir madde eklenmiştir. "Bir kişi, bir ekipte ekip üyesi/ ekip lideri olarak yer alabilir, diğer ekipte ancak danışman olarak yer alabilir, asli ya da yardımcı üye olarak yer alamaz. Ödül alan projeler belli olup, kimlik zarfları açıldıktan sonra aksi bir durum tespit edilirse, yani iki ödül grubunda da bir kişinin bulunduğu tespit edilirse, hangi ödül yüksek ise o ödülü almış kabul edilir, diğer ödül diskalifiye edilir."

İletişim paneli üzerinden bizle temasa geçmeniz, ayrılan ekip üyesinin / üyelerinin isim soyisim bilgilerini bizlere iletmeniz gerekmektedir.

Şartname ek katılım koşulluna göre, "Danışman" olarak ekleyeceğiniz ekip üyesini, Katılım Formunuzda isim soy isminin yanına "Danışman" olarak yazarak belirtebilirsiniz.

Evet. rumuz numarası #2023 ile başlar. Rumuz numarasının başlarında yer alan rakamlar, her yıl, projenin ait olduğu yılı ve tarihi simgeler. Son beş hanesi, isim yerine bizim kullanacağımız numaralardan oluşmaktadır.

Aradığınız cevabı burada bulamadınız mı? İletişime geçin
Icon For Angle-double-up