0 Gün
0 Saat
0 Dakika
0 Saniye

Son Katılım günü geçti

Yarışmaya Katıl

Yeni Yaşam “Arayüzleri”

Bugün geleceğin içinde bir yerlerde ve eski ile yeni arasında bir konumda olduğumuz söylenebilir. Hayatın her alanını değiştiren güncel koşullarımız, yaşama dair her şeyi yeniden düşünmemize neden oluyor. Yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi tasarımın her alanında da zorunluluklardan ötürü değişen koşullarımız geleceği bir ölçüde muğlak hale getiriyor. Kaçınılmaz olarak her bir disiplinin kendi içinde ve diğerleri ile etkileşimde bu muğlaklığı dağıtmaya yönelik arayışlar içinde olduğu söylenebilir. Geleceğin yeni hallerini, durumlarını, koşullarını anlamaya yönelik arayışlarımız da bu nedenle hız kazanmaktadır.

Bugünlerde örtük veya açık olarak geleceğin getireceği yeni hallerin, ‘yeni normallerin’ ne olabileceği üzerine spekülasyonlar yapıyor ve öngörülerimiz üzerinden yeni gelecek fikirleri üretmeye çalışıyoruz. Bir taraftan pandeminin sebep olduğu belirsizlikler, öte taraftan değişen, gelişen dönüşen teknoloji ve bilgi rejimleri kent, kır, mekan ve birey arasında yeni ve olası ilişkileri düşünmemizi kaçınılmaz kılıyor. Ancak, bugün pek çok alanda olduğu gibi kent, mimarlık ve tasarımı ilgilendiren tüm alanlarda bir “duraklamadan veya yavaşlıktan” söz etmek mümkün. Nasıl olacağını bilemediğimiz bu muğlak gelecek için elimizdeki mevcut varlıklara, olgulara, değerlere ve kaynaklara bakarak çeşitli çıkarımlar yapmaya ve hayatın tüm alanlarını olumlu koşullar üzerine tanımlamaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.

Dolaysıyla, tasarımın tüm alanları için, güncel koşullarımız bağlamında çeşitli sorgulamalar yapmak, farklı problemler tanımlamak ve içinde bulunduğumuz koşulları toplum yararına olumlu bir biçimde dönüştürecek olası çözümler üretmek durumundayız. Çuhadaroğlu 2021 Öğrenci Projesi Yarışması, ilgili alanların tüm tasarımcılarını, içinde olduğumuz muğlaklığı, durgunluğu, yavaşlığı ve kısıtları aşacak/dağıtacak düşünce ve üretimler yapmaya, zihinsel etkinliğimizi arttırmaya davet ediyor. Bu çerçevede, bu yıl 18’incisi düzenlenen Çuhadaroğlu 2021Öğrenci Projesi Yarışması’nın konusu “yeni yaşam arayüzleri” tasarımıdır. “Yeni yaşam arayüzleri” teması ile katılımcılardan, kır/kent ile birey/toplum bağlamında gündelik koşullarımızı gözeten bir tasarım problemi tanımlamaları ve buna yönelik çözüm senaryoları oluşturmaları beklenmektedir.

Jüri Üyeleri

Asli Birgül Çolakoğlu
Prof. Dr. Birgül Çolakoğlu
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Asli Leman Figen Gül
Prof. Dr. Leman Figen Gül
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Asli Ahmet Zeki Turan
Prof. Dr. Ahmet Zeki Turan
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
Asli Murat Sönmez
Dr. Öğr. Üyesi Murat Sönmez
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Asli Özgür Bingöl
Doç. Dr. Özgür Bingöl
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
Asli Demet Arslan Dinçay
Dr. Öğr. Üyesi Demet Arslan Dinçay
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Asli Tülin Hadi
Mimar Tülin Hadi
TECE Mimarlık
Asli Nesli Naz Aksu
Y. Mim. Nesli Naz Aksu
Azaksu Mimarlık
Asli Kutlu Bal
Mimar Kutlu Bal
2x1 Architects
Yedek Jüri Üyesi Feyzal Avcı Özkaban
Dr. Öğr. Üyesi Feyzal Avcı Özkaban
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Danışman Jüri Üyesi Elmira Gür
Prof. Dr. Elmira Gür
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Danışman Jüri Üyesi Ali Özçelik
Mim. Ali Özçelik
Çuhadaroğlu Teknik Danışmanı
Raportör Uğur Sarışen
Arş. Gör. Y. Mim. Uğur Sarışen
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Raportör Dilara Dağlı
Y. Mim. Dilara Dağlı
Çuhadaroğlu Kıdemli Satış Uzmanı
Raportör Sinem Yılmaz
Sinem Yılmaz
Çuhadaroğlu Kurumsal İletişim Yöneticisi

Takvim

Yarışmaya katılacak öğrencilerimizin kullanıcı adı ve şifre oluşturarak üye olmaları ve başvurularını formla tamamlamaları gerekmektedir.

Yarışmaya katılacak her öğrenciden, site üzerinden yayınlanacak Şartnameyi okuması, Bireysel – Ekip Başvuru Formunu eksiksiz doldurması, site üzerinden yayınlanan duyuruları, ve bu adres üzerinden üyelik bilgilerinde verdikleri e-mail aracılığıyla hatırlatılacak tüm yarışma aşamalarını takip etmesi beklenmektedir.

 1. 21-05-2021
  Yarışmanın Duyurumu
 2. 09-07-2021
  Soru Sorma Son Günü
 3. 26-07-2021
  Soruların Yanıtlanması
 4. 10-09-2021
  Proje Teslim Tarihi Son Günü
 5. 17-09-2021
  Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi
 6. 24-09-2021
  Yarışma Sonuçlarının Duyurumu
 7. Kolokyum sonuçların duyurulmasına paralel olarak ilan edilecektir.

Yarışma Katalogları

Sık Sorulan Sorular

Yarışmanın son soru sorma tarihi ve yarışma takvimini öğrenmek için lütfen şartname dosyasını indiriniz.

Şartname yarışma katılım koşulları ve yarışmanın takvimi ile birlikte tüm detaylarını içeren ev sahibi üniversite ve Çuhadaroğlu arasındaki yazılı belgedir. Öğrenci proje yarışması her sene yarışmayı birincilikle kazanan öğrenci / öğrencilerin üniversitelerinin ev sahipliğinde düzenlenir. Yarışma ile ilgili sorularınızın yanıtları için, yarışmaya katılacak tüm öğrencilerimizin, şartname bölümünden şartnamemizi dikkatlice okumalarını, önemle rica ederiz. Yarışma katılım şartları ve detayları ile ilgili her sorunuz için "Yarışma Şartnamemiz" sizlere sorularınızın cevapları için yardımcı olacaktır.

Web sitesinden doldurup bize imzalı kopyasını ileteceğiniz yarışma katılım formunun son gönderilme tarihi, yarışma başvurularının sona ereceği tarih ile aynıdır. Şartnamede de belirtildiği üzere tüm öğrencilerimiz; fiziki projelerini kargo ile sevk adresine ( Bakınız Şartname) gönderirken imzaladığı ve mail olarak ilettiği bu yarışma katılım formlarını da ıslak imzalı haliyle göndermelidir.

Öncelikle şartnamemizi ve yarışma takvimimizi incelemenizi ve okumanızı rica ederiz. Yarışmamıza katılabilmemiz için yarışmanın duyuru tarihinde öğrenci olduğunuzu muhakkak belgelemeniz gerekmektedir. Bu nedenle projenizi; şartnamede yazan sevk adresine, son başvuru tarihinden önce kargo ile teslim ederken; o tarihte öğrenci olduğunuzu belgeleyen “Öğrenci Belgenizi “de gönderiniz içerisinde muhakkak iletmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde yarışmamıza katılım hakkı kazanamayacaksınız.

Soruların tamamın görmek için tıklayınız
Icon For Angle-double-up