0 Gün
0 Saat
0 Dakika
0 Saniye

Son Katılım günü geçti

Sonuçlar Bekleniyor

Semtli

Alüminyum sektörünün öncü ve önemli kuruluşlarından ÇUHADAROĞLU ALÜMİNYUM, ulusal, tek kademeli, mimarlık lisans öğrencilerine yönelik mimari proje yarışmasını duyuruyor. İlki 2003 yılında gerçekleştirilen ve yaratıcı, genç fikirlerin üretilmesini, tartışılmasını teşvik eden, bu yıl on dokuzuncusu düzenlenecek olan yarışmanın konusu “SEMTLİ” olarak belirlenmiştir.

Alüminyum sektörünün öncü ve önemli kuruluşlarından ÇUHADAROĞLU ALÜMİNYUM, ulusal, tek kademeli, mimarlık lisans öğrencilerine yönelik mimari proje yarışmasını duyuruyor. İlki 2003 yılında gerçekleştirilen ve yaratıcı, genç fikirlerin üretilmesini, tartışılmasını teşvik eden, bu yıl on dokuzuncusu düzenlenecek olan yarışmanın konusu “SEMTLİ” olarak belirlenmiştir.

Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması 2023_“SEMTLİ”, kente özgü gündelik ve istisnaî durumların bir aradalığı ve geçişkenliği üzerine kurgulanmış, ‘in-situ’ mekânsal yaklaşımların peşine düşüyor.
Kentsel yaşantı, hem rutin ve gündelik hem de istisnaî ve beklenmedik durumları kapsayan çok katmanlı etkileşimler ve karmaşık ağların bir bileşkesidir. 21. yüzyıl kentleri, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişimi ile büyük ölçekli iklimsel, siyasal ve sosyo-ekonomik krizlerin sebep olduğu kitlesel ve ani değişimlerin etkisi altındadır. Bu koşullar bir yandan kent yaşamı ve yapısal çevreye dair yeni ve özgün mekânsal, mimari ve organizasyonel soruları gündeme getirirken bir yandan da yerel üzerinden mimari tasarım ve pratiği yeniden düşünmeyi gerektiriyor.
Yarışmanın konusu, semt hayatının geçici bir parçası olabilecek, kentsel dokuyla ve alt yapıyla ilişkilenebilecek veya özerkliği sayesinde şebekelerin devre dışı kalması halinde dahi hayatiyetin sürmesine olanak sağlayacak tektonik oluşum, “SEMTLİ” başlığı ile tanımlanıyor.

Günümüz çağdaş yapım, ulaşım, bilişim ve iletişim teknolojilerinin getirdiği olanakların farkında olan, strüktürel bağlamda hafif, türetilebilir, kendine özgü teknoloji veya malzeme önerileri içeren “SEMTLİ” tasarımlarının geliştirilmesi bekleniyor. İstisnaî durumlara ilişkin gereksinimlere verdiği yanıtları, erişilebilir ve gündelik olanla birleştiren, mekânı özgün ilişkiler çerçevesinde örgütleyebilen tasarım yaklaşımlarının tartışılması isteniyor.

Semt, muhit ve komşuluk ölçeğinde sorumluluk taşıyan ve gerektiğinde önerdiği yapım teknolojileriyle kendi kendine yetebilen, sosyal ve fiziksel iyileşmeyi sağlamaya yatkın program karşılıklarını arıyoruz. Katılımcıları, bir arkitektonik nesneyi veya nesneler ağını kamusal paylaşımların üreteci olarak düşünmeye davet ediyoruz.

Devamı...

Takvim

Yarışmaya katılacak öğrencilerimizin kullanıcı adı ve şifre oluşturarak üye olmaları ve başvurularını formla tamamlamaları gerekmektedir.

Yarışmaya katılacak her öğrenciden, site üzerinden yayınlanacak Şartnameyi okuması, Bireysel – Ekip Başvuru Formunu eksiksiz doldurması, site üzerinden yayınlanan duyuruları, ve bu adres üzerinden üyelik bilgilerinde verdikleri e-mail aracılığıyla hatırlatılacak tüm yarışma aşamalarını takip etmesi beklenmektedir.

 1. 11-05-2023
  Yarışmanın Duyurumu
 2. 01-06-2023
  Soru Sorma Son Günü
 3. 09-06-2023
  Soruların Yanıtlanması
 4. 22-06-2023
  Fabrika Gezisi
 5. 14-09-2023
  Proje Teslim Tarihi Son Günü
 6. 30-09-2023
  Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi
 7. 07-10-2023
  Yarışma Sonuçlarının Duyurumu
 8. 06-11-2023
  Ödül Töreni ve Kolokyum

Yarışma Katalogları

Sık Sorulan Sorular

Yarışmanın son soru sorma tarihi ve yarışma takvimini öğrenmek için lütfen şartname dosyasını indiriniz.

Bireysel katılımlarda bizzat katılımcının, ekip katılımlarında ise tüm ekip üyelerinin yarışmanın ilan edildiği 11 Mayıs 2023 tarihinde öğrenci olduğunu ilgili üniversitenin Öğrenci İşleri’nden ya da E-Devlet sisteminden alacağı öğrenci belgesi ile belgelemesi gereklidir. Bu sebeple yarışmanın ilan edildiği 11 Mayıs 2023 tarihinden önce mezun olanlar yarışmaya katılamaz ancak bu tarihten sonra 2023 yılı içerisinde mezun olmuş/olacak öğrenciler yarışmaya katılabilirler.

Bkz. Cevap.1

Yarışmada semt ölçeği ve kimliğinin korunması ve zedelenmemesine yönelik tasarım yaklaşımları beklenmektedir. Bu bağlamda, söz konusu istisnai tasarım durumunda herhangi bir hacim sınırı aşımı ortaya çıkması, ancak belirtilen hacmin sınırları içinde kalan “semtli”nin semtin uygun mahallerinde çoğaltılması öneriliyor ise tolere edilebilir. Hacim sınırı, tekil çözüme (mikro sistem) ilişkin bir üst limit olarak verilmiştir. Çözümün tekrar etmesi yarışmacıya bırakılmakla birlikte, hacim sınırının aşılması olarak değerlendirilmemelidir. Tasarım kararı olarak, şartnamede belirtilen mevcut sosyal alanların yanı sıra, kapalı alanlar/ kamusal yapılar için de öneri sunulabilir.

11 Mayıs 2023 tarihinde duyurulan yarışma şartnamesine https://www.ogrenciprojeyarismasi.com/ adresindeki şartname sekmesinden ulaşılabilir. Son katılım tarihi 14 Eylül 2023’tür.

Bkz. Cevap.1

Bireysel katılımlarda bizzat katılımcının, grup katılımlarında ekibin tüm üyelerinde mimarlık bölümü lisans öğrencisi olması şartı aranmaktadır. Diğer disiplinlerden öğrenciler ile "danışman" olarak işbirliği yapılabilir. Grup katılımlarında kişi sayısı sınırlaması yoktur.

Katılım formunun doldurulması için son tarih uzatılmış olup Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması 2023 instagram hesabından (@ogrenciprojeyarismasi) duyurulmuştur

Web sitemiz, iletişim bölümünden temasa geçebilirsiniz.

https://www.ogrenciprojeyarismasi.com/ web sitemizden yarışma şartnamesini incelemenizi, yarışma takviminde belirtilen tarihleri dikkate almanızı rica ederiz. Yarışmaya son katılım tarihinde tüm belgelerinizi ve projenizi teslim adresine ve web sitesi üzerinden üyelik bilgilerinizle gireceğiniz ilgili alanlara yüklemenizi rica ederiz.

Fabrika Gezisine katılım zorunlu değildir. Tercihe bağlı katılım yapılabilir.

Türkçe olmalıdır.

Öğrenci değişim programı ile (Erasmus, Farabi vb.) geçici olarak gelmiş olan öğrenciler yarışmamıza maalesef katılamamaktadır. Yarışma şartnamesinde yer aldığı üzere, yarışmaya Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki okullar/üniversitelerde mimarlık bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencileri bireysel yada grup olarak katılabilir.

Fabrika Gezi başvuru Formu 1 Haziran 2023 tarihine kadar yüklenmelidir. Yarışma ile ilgili tüm bireysel ve ekip katılım formları, belgeler, dökümanlar yarışmanın son katılım tarihine kadar web sitesine yüklenmeli, projeler teslim adresine gönderilmelidir.

Evet. İlave bir madde eklenmiştir. "Bir kişi, bir ekipte ekip üyesi/ ekip lideri olarak yer alabilir, diğer ekipte ancak danışman olarak yer alabilir, asli ya da yardımcı üye olarak yer alamaz. Ödül alan projeler belli olup, kimlik zarfları açıldıktan sonra aksi bir durum tespit edilirse, yani iki ödül grubunda da bir kişinin bulunduğu tespit edilirse, hangi ödül yüksek ise o ödülü almış kabul edilir, diğer ödül diskalifiye edilir."

İletişim paneli üzerinden bizle temasa geçmeniz, ayrılan ekip üyesinin / üyelerinin isim soyisim bilgilerini bizlere iletmeniz gerekmektedir.

Şartname ek katılım koşulluna göre, "Danışman" olarak ekleyeceğiniz ekip üyesini, Katılım Formunuzda isim soy isminin yanına "Danışman" olarak yazarak belirtebilirsiniz.

Evet. rumuz numarası #2023 ile başlar. Rumuz numarasının başlarında yer alan rakamlar, her yıl, projenin ait olduğu yılı ve tarihi simgeler. Son beş hanesi, isim yerine bizim kullanacağımız numaralardan oluşmaktadır.

Soruların tamamın görmek için tıklayınız
Icon For Angle-double-up