ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI “HAKKIMIZDA

Yarışma Hakkında

“MİMARLIK İŞLİĞİ”

Fransızca “atölye” kelimesi ile eş anlamlı olan “İŞLİK” sözcüğünün, TDK’ ya göre sözlük anlamı “Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer” dir.

Genel anlamı ile işlikler, sanat ve zanaatın üretimine ve eğitimine odaklanan mekanlar olmuşlar, öte yandan üretim ve eğitimi kapsayan pek çok alanda da stüdyo, atölye gibi isimlerle varlıklarını sürdürmüşlerdir. Günümüzde mimarlık alanında hem (enformel veya formel) eğitimin hem de tasarım eyleminin bu işliklerde gerçekleştiği görülmektedir. Mimari işlikler, bilgi ediniminin ve aktarımının gerçekleştiği ve mimari üretimin gerektirdiği; karşılaşma, farklı disiplinlerle birlikte çalışma ve birlikte var olma olanaklarını da sunan mekanlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu doğrultuda yarışmanın konusunu oluşturan “MİMARLIK İŞLİĞİ” enformel çalışmaların yapıldığı ve/veya formel eğitime eklemlenen, öğrenme-tartışma-sorgulama-tasarlama ve benzeri birçok eylemin bir arada gerçekleştiği bir mekanlar bütünü olarak düşünülmelidir. Bu mekanların, mimarlığın doğasında bulunan kapsayıcılık, sürdürülebilirlik, herkes için tasarım gibi kavramlara cevap verebilmesi, odağına ise disiplinler arası üretimi alması beklenmektedir.

Sorularınız İçin

Tüm sorularınız için iletisim@cuhadaroglu.com ve ogrenciprojeyarismasi.com adreslerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Çuhadaroğlu - Öğrenci Proje Yarışması

Giriş Yap