0 Gün
0 Saat
0 Dakika
0 Saniye

Son Katılım günü geçti

Yarışmaya Katıl
Yeni Yaşam “Arayüzleri” Asli

Prof. Dr. Leman Figen Gül

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

1993 yılında MSÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılında MSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Koruma programından yüksek lisans derecesini aldı. 2003 yılında Sidney Üniversitesi Mimarlık, Tasarım Bilimi ve Planlama Fakültesi, Tasarım Bilimi, Dijital Medya programında ikinci yüksek lisans derecesini, 2007 yılında aynı üniversitede ‘Understanding Collaborative Design in Different Environments: Comparing Face-to-Face Sketching to Remote Sketching and 3D Virtual Worlds’ başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Avustralya ve Türkiye’de on yılı aşkın bir süre mimar ve miras alanında uzman mimar olarak çalıştıktan sonra, 2007 yılında Newcastle Üniversitesi’nde araştırmacı olarak akademik kariyerine başladı.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (2009-2011) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (2011-2014) Mimarlık Bölümü kurucu üyesi olarak öğretim üyeliği görevinde bulundu. MacQuarie Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde visiting scholar olarak bulundu. Araştırma alanları, mimarlık ve eğitimi, mekânsal biliş, bilişim, işbirlikli tasarım, sanal dünyalar, sayısal tasarım ve fabrikasyon, sanal, artırılmış ve karma gerçeklik, tasarım ve yapay zekâ ilişkisi, akıllı kentler, yaratıcı kültür endüstrileri, oyun, oyunlaştırma ile miras alanları deneyimleme gibi konuları kapsamaktadır. Avrupa Birliği Ufuk ve 7. Çerçeve projelerinde bağımsız uzman hakem olmak üzere, pekçok ulusal ve uluslararası araştırma projesinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev yaptı. Uluslararası dergilerde makaleleri, bildiri, kitap editörlüğü ve kitap bölümleri de dahil olmak üzere pek çok yayını bulunmaktadır.

Icon For Angle-double-up