0 Gün
0 Saat
0 Dakika
0 Saniye

Son Katılım günü geçti

Yarışmaya Katıl
Yeni Yaşam “Arayüzleri” Yedek Jüri Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Feyzal Avcı Özkaban

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

1977 Ankara doğumlu. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. 2004 yılında “Ondokuzuncu Yüzyıl Kastamonu Konutları Değişim Süreci” isimli tez çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2002-2004 yılları arasında Smyrna Antik Kenti kazılarında kazı mimarı olarak görev aldı. 2004 yılı Ekim ayından bu yana DEÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

2014 yılında “Modern Mimarlık Mirasının Korunması Sorunsalı: İzmir Konut Mimarlığı Örneği” başlıklı tez çalışması ile doktor unvanı aldı. Koruma kuramı, modern mimarlık mirası, Cumhuriyet dönemi mimarlığı, geleneksel konut, tarihi dokuda yeni yapı ve biyotasarım üzerine araştırmalar yapmaktadır. Koruma alanında yayınlanmış makale, bildiri ve kitap bölümleri; sergi ve atölye çalışmaları bulunmaktadır. Docomomo_Türkiye Yayın Komitesi üyesidir.

2016 yılından bu yana Türkiye Biyotasarım Takımı’nın kurucu üyesi olarak biyotasarım ve koruma arakesitinde akademik çalışmalar ve TUBİTAK projeleri yürütmektedir.

Icon For Angle-double-up