0 Gün
0 Saat
0 Dakika
0 Saniye

Son Katılım günü geçti

Yarışmaya Katıl
Yeni Yaşam “Arayüzleri” Danışman Jüri Üyesi

Prof. Dr. Elmira Gür

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Lisans derecesini 1989 yılında İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini 1992 yılında Y.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden, doktora derecesini ise 2001 yılında İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsünden “Okul Öncesi Çocuk Eğitim Merkezleri için Değişebilir/ Dönüşebilir/Esnek bir “Fiziksel Çevre Modeli” başlıklı doktora tezi ile almıştır.

1998-99 yılları arasında North Carolina State Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak görev yapmıştır. Çeşitli ülkelerde uluslararası sempozyum, konferans ve çalıştaylara katılmıştır. Mimari proje yarışmalarından ödülleri, ulusal ve uluslararası araştırma projeleri ve yayınları mevcuttur. Uygun fiyatlı / erişilebilir konut, gecekondu yerleşimleri, İstanbul konut gelişimi ve konut tipolojisi, tasarım stüdyosu fiziksel çevresi, mimari tasarım eğitimi, okul öncesi çocuk eğitim merkezleri, afet sonrası barınak, kentsel dönüşüm konularında çeşitli uluslararası makale, bildiri, kitap içinde bölümleri yayınlanmış ve çeşitli kitapların editörlüğünü yapmıştır.

1992 yılında başladığı İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesindeki görevine 2020 yılından beri profesör olarak devam etmektedir. Mimarlık Bölümü Başkan Yardımcılığı ve Mimari Tasarım Proje Koordinatörlüğü yapmış olan Gür 2017 yılından beri Dekan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Icon For Angle-double-up