0 Gün
0 Saat
0 Dakika
0 Saniye

Son Katılım günü geçti

Yarışmaya Katıl
Yeni Yaşam “Arayüzleri” Raportör

Arş. Gör. Y. Mim. Uğur Sarışen

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

1992, İstanbul doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden 2016’da mezun oldu. Mezuniyetinin ardından bir süre Özer & Ürger Architects isimli mimarlık ofisinde çalıştıktan sonra Okan Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde davetli öğretim görevlisi olarak görev aldı. 2019'dan beri İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünde araştırma görevlisi olarak görev alıyor.

2019’da “Mimari Kuramda Post-Antroposentrik Bir Yaklaşım: Hayvanı Mimarlık Nörofenomenolojisinde Edinimleri Bağlamında Tartışmak” isimli yüksek lisans teziyle aynı üniversitenin Mimari Tasarım lisansüstü programından yüksek mimar ünvanını kazandı. Doktora eğitimine aynı programda devam ediyor.

Çalışmalarında nörobilimsel, bilişsel, ontolojik ve fenomenolojik yaklaşımlarla mimari mekân deneyimini merkeze alarak, insan-dışı / insan-sonrası / insan merkezcilik-sonrası senaryolarda mekânın ontolojik edinimleri ve özgürleşme potansiyellerine odaklanıyor."

Icon For Angle-double-up