0 Gün
0 Saat
0 Dakika
0 Saniye

Son Katılım günü geçti

Yarışma Bitti
Yeni Yaşam “Arayüzleri” Yedek Jüri Üyesi

Öğr. Gör. Y. Mim. Nihat Eyce

Yapıhane Mimarlık

1984 yılında Konya’da doğdu. 2007 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 2011 yılında aynı bölümde “Çağdaş Mimarlıkta Mekân, Yer ve Mekânsallık Tartışmaları” başlıklı tezi ile yüksek lisans çalışmasını tamamladı.
2007-2012 yılları arasında özel sektörde çeşitli yarışma ve uygulama projelerinde görev aldı.
2012 yılından beri kurucu ortağı olduğu Yapıhane bünyesinde profesyonel mimarlık çalışmalarını sürdürürken TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak Mimari Tasarım Stüdyosu yürütücülüğü yapmaktadır. Katıldığı ulusal yarışmalarda çeşitli derecelerde ödülleri bulunmaktadır.

Icon For Angle-double-up